OMI VIỆT NAM::Lễ phong chân phước cho 27 tu sĩ Đaminh tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha

Lễ phong chân phước cho 27 tu sĩ Đaminh tử đạo trong thời nội chiến Tây Ban Nha


Về đầu trang