OMI VIỆT NAM::Mừng Lễ Thánh Igiêniô Mai Thiên Lộc – Đấng Sáng Lập Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Mừng Lễ Thánh Igiêniô Mai Thiên Lộc – Đấng Sáng Lập Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm.


Về đầu trang