OMI VIỆT NAM::Thánh lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục Phao-lô Phạm Quang Trung, OMI.

Thánh lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục Phao-lô Phạm Quang Trung, OMI.


Về đầu trang