OMI VIỆT NAM::Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Đại hội quốc tế về Mục vụ Giới trẻ năm 2024

Diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Đại hội quốc tế về Mục vụ Giới trẻ năm 2024


Về đầu trang