OMI VIỆT NAM::ĐTC Phanxicô gặp gỡ hàng chục ngàn bạn trẻ và giáo lý viên của CHDC Congo

ĐTC Phanxicô gặp gỡ hàng chục ngàn bạn trẻ và giáo lý viên của CHDC Congo


Về đầu trang